Политика за поверителност

Политика за поверителност

Този уебсайт ikarov.eu („Уебсайт”) се притежава и управлява от „ИКАРОВ” ЕООД. Вие, като посетител на нашия Уебсайт, бихте могли да имате въпроси относно информацията, която ни предоставяте и начина, по който я обработваме. С тази Политика на поверителност бихме желали да Ви разясним каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме. Политиката е относно информацията, която се събира чрез Уебсайта и не касае такава, събирана и обработвана от „ИКАРОВ” ЕООД на основание други законосъобразни способи, посочени в Политика за защита на личните данни на „ИКАРОВ” ЕООД.

Събирана информация

В случай, че сте решили да се свържете с нас като ни изпратите имейл се изисква да предоставите следните лични данни – име(на), e-mail и телефонен номер. Събраната информация се обработва от „ИКАРОВ” ЕООД единствено с цел предоставяне на отговор на подаденото от Вас съобщение и за осъществяване на връзка с Вас като наш клиент.
Ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте лична информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до съдържанието му.

Вашите права∗:

*За по-подробна информация, моля вижте Политика за защита на личните данни на „ИКАРОВ” ЕООД.

Вие може да се свържете с нас чрез посочените данни за контакт – адрес, телефон, имейл.

При това предоставеният от Вас имейл се използва само за предоставяне на отговор на подадени от Вас съобщения като наши клиенти.

Кампании, игри и промоции

На нашия Уебсайт може да има съобщения за състезания, игри и/или промоции, в които можете да се включите, както и препратки към такива инициативи (например във Faсebook). Ние използваме предоставената от Вас информация, само в случай, че сте се съгласили да участвате в тези инициативи, за да осъществим контакт с Вас.